Teflon™ PFA er en perfluoroalkosky-kopolymerharpisk som tilbyr gunstig krypresistens ved høye temperaturer, veldig god flammeresistens og glimrende hardhet ved lave temperaturer. Produkter produsert med Teflon™ PFA-harpikser tilbyr forbedrete resistenskjennetegn ofte forbundet med fluoropolymerer. Vanlige harpikser brukes til rørekstrudering, mens midler med høy renhet er tilgjengelige for bruk som krever prosesser med høy renhet som dem innenfor de farmasøytiske industriene. For informasjon om andre midler vi har tilgjengelige, vennligst kontakt oss.

Markeder

Funksjonaliteter

Partner

Still et teknisk spørsmål

Products

Teflon™ PFA 340

Høy smeltestyrke, smeltegrad (typisk 14) og termisk stabilitet som kan brukes til å forbedre prosesshastigheter ved bruk med krevende sluttbruk. Tilbyr kjennetegn ofte forbundet med fluoropolymerer, kan brukes i tradisjonell ekstrudering og moldeprosesser.

  • 26655-00-5

Teflon™ PFA 350

Tilbyr økt resistens mot miljørelaterte stressprekker med relativt lav strømmehastighet og svært økt flex-liv sammenliknet med andre vanlige fluoroplastiske harpikser. Brukt til rørekstrudering som håndterer aggressive væsker ved høyt trykk eller som kjemisk grunnlag i rør.

  • 26655-00-5

Teflon™ PFA 440HPA

Harpiks for spesialbruk med relativt høy smeltehastighet (typisk 16), utformet for å oppfylle svært høye renhetskrav. Anbefalt når forbedret farge og lavere utvinnbare fluorider er nødvendige i fiendtlige kjemiske miljøer. Typisk bruk inkluderer væskehåndteringskomponenter for kritisk bruk som innenfor farmasøytiske og bioteknologiske industrier som krever prosesser med høy renhet.

  • 26655-00-5

Teflon™ PFA 335D

Dispergeringsgrad brukt til å legge belegg på eller penetrere porøse strukturer, kan også lage tynne filmer. Kjemisk inert, kan bli smeltebundet til polytetrafluoroetylen (PTFE) harpisk eller brukt som varmt smeltelim. Tilbyr høy temperaturstabilitet, god værresistens, glimrende dielektriske og ikke-klistrende egenskaper.

  • 26655-00-5