Søk

   Resultater

   Alkylalkanolamines

   Allsidige, multifunksjonelle molekyler som kombinerer egenskapene hos aminer og alkoholer og som kan gjennomgå reaksjoner som er typiske for både aminer og alkoholer, hvor aminegruppen som regel utviser høyere aktivitet. Huntsman alkylalkanolaminers primære anvendelsesområder inkluderer bruk i byggebransjen, som tilsetningsstoffer for sement.

   Lær mer

   APMMEA and APMMEA-WB

   Huntsman APMMEA-WB og APMMEA amin-nøytralisatorer gir optimal pH, emulsjonsstabilitet og forbedret pigmentdispersjon, har lav viskositet og er i hovedsak fargeløs. APMMEA-WB er lett å inkorporere, og er et kostnadseffektivt drop-in alternativ til nøytraliserende stoffer, som 2-amino-2-metyl-1-propanol (AMP) og flyktig ammoniakk, samtidig som du opprettholder eller til og med øker malingytelsen.  Sammenlignet med AMP 95, gir APMMEA-WB bedre langsiktig stabilitet og er ideell til formulering av maling med lavere lukt. APMMEA-WB brukes for en rekke vannbaserte belegg og har et høyt kokepunkt og lavt damptrykk som gir det et minimalt VOC-bidrag. APMMEA er en 100% versjon av APMMEA-WB med et amininnhold på 15meq/g, høyere enn AMP. Når det brukes som et alternativ til AMP, resulterer det i en høyere pH, høyere malingsviskositet og en forbedret tykningseffekt. APMMEA kan hjelpe deg å redusere nivået av andre malingtilsetninger, for eksempel fortykningsmidler eller dispergeringsmidler i formelen

   Lær mer

   Blandingsprodukter

   Blandinger av UV-stabilisatorer, skreddersydd for spesifikke applikasjoner eller etter kundenes behov.

   Lær mer

   Chemal®

   Chemal® -surfaktanter kan brukes til en rekke formål, inkludert metallarbeid, metallrengjøring og hjemmerengjøring, industriell og institusjonell (I&I). Chemals surfaktantutvalg av produkter består av: Blokk-kopolymerer, etoksylerte alkoholer og alkoksylerte alkoholer. Chemal-surfaktanter kan brukes til en rekke formål, inkludert metallarbeid, metallrengjøring og hjemmerengjøring, industrielle og institusjonelle (I&I) produkter som: Avskummere, Rengjøringsmidler & rensehjelp, Vætingsagenter, Emulgatorer og Oppløsningsmidler. For informasjon om andre midler vi har tilgjengelige, vennligst kontakt oss.

   Lær mer

   Chemax®

   Chemax® -surfaktanter brukes til mange formål, inkludert metallarbeid, plastikk, tekstil og hjemmerengjøring, industrielle og institusjonelle (I&I) produkter. Chemax® NP-6 kan også brukes på konstruksjonsmarkedet som emulgator, rengjøringsmiddel, skum- og vætingsagent. Chemals surfaktantutvalg av produkter består av: Etoksylerte fettsyrer og etoksylerte fettsyreestere, polyetylenglykoler, etoksylerte lakserglyserider og organiske og silikon-baserte avskummere. Chemax-surfaktanter brukes til mange formål, inkludert metallarbeid, plastikk, tekstil og hjemmerengjøring, industrielle og institusjonelle (I&I) produkter. Emulgatorer, Smøremiddeltilsetninger, Viskositetkontrolltilsetninger, Medoppløsningsmidler, Avskummere, Dispergeringer og Myknere. For informasjon om andre midler vi har tilgjengelige, vennligst kontakt oss.

   Lær mer

   Chemeen®

   Chemeen® .-fettaminetoksylater er mildt kationiske surfaktanter som brukes som emulgatorer, korrosjonsforhindrere og for å tilby smørbarhet hovedsakelig til metallarbeidsprodukter og rengjøringsmidler for harde overflater. For informasjon om andre midler vi har tilgjengelige, vennligst kontakt oss.

   Lær mer

   Chemfac®

   Chemfac® -fosfatestere brukes i metallarbeidsprodukter for å tilby emulgering, rustforhindring og ekstreme trykkegenskaper (EP). Til rengjøringsbruk for metall, hjemmerengjøring og tekstiler, tilbyr Chemfacs fosfatestere væting, rengjøring og hydrotroping i alkalinbaserte rengjøringsformuleringer. Chemfacs sortiment inkluderer også nøytraliserte fosfatestere som brukes til å opprettholde alkaliniteten til rengjøringsmiddelet samtidig som de tilbyr væting, rengjøring, smørbarhet og emulgering. For informasjon om andre midler vi har tilgjengelige, vennligst kontakt os

   Lær mer

   JEFFADD® MW

   Utvvalg av iboende lavt skummende aminer som kan formuleres til metallbearbeidende væsker for å gi pH-buffering og en alkalisk kilde.

   Lær mer

   JEFFOX®

   JEFFOX®-serien brukes primært som en effektiv vannløselig avskummer for betong, også i metallbearbeiding som et utmerket smøremiddel under høyt trykk som er egnet for formulering i væsker for metallbearbeiding. JEFFOX® kan brukes som smøremiddel alene eller som tilsetningsstoff i vannbaserte væsker for metallbearbeiding

   Lær mer

   Maxlube®

   Maxlube® -tilsetninger et utvalg av vann- og oljeoppløselige tilsetninger som tilbyr smørbarhet, anti-slitasje og ekstreme trykkegenskaper (EP) i metallarbeid og metallformingsprodukter. For informasjon om andre midler vi har tilgjengelige, vennligst kontakt oss.

   Lær mer

   1. Next Page