Søk

   Resultater

   ALFARES®

   We offer an own-brand range of product solutions for industrial uses such as surfactants in Metalworking, CASE, Home-care and I&I applications under our ALFARES® brand. We can offer customised products to develop the right solution to fit our customer’s brief.

   Lær mer

   Amino akrylatoligomer

   Et utvalg av amino akrylatoligomerer som kan anvendes i blandingen av UV-herdede belegg. Har vanligvis lav funksjonalitet.

   Lær mer

   APM

   Aminopropylmorfolin (APM) er et svært reaktivt, amin med lav viskositet som kan brukes som reaktivt fortynningsmiddel i epoksyprodukter, for eksempel belegg og klebemidler, avhengig av funksjonaliteten som en kjedeforlenger eller et tverrbindingsmiddel i harpikser og som en aksellerator for tregere herdende aminholdige systemer.

   Lær mer

   Blandingsprodukter

   Blandinger av UV-stabilisatorer, skreddersydd for spesifikke applikasjoner eller etter kundenes behov.

   Lær mer

   Chemstat®

   Chemstat® er et utvalg av sulfonater som kan brukes innen CASE og plastikkindustrien for å promotere egenskaper som anti-statisk og anti-dugg til polymerer før prosessering. For informasjon om andre midler vi har tilgjengelige, vennligst kontakt oss.

   Lær mer

   Epoksy akrylatoligomer

   Et utvalg av epoksy akrylatoligomerer som kan anvendes i blandingen av UV-herdede belegg. Viskositet avhengig av fortynning.

   Lær mer

   Ethyleneamines

   Brukes hovedsakelig som reaktive mellomprodukter. Takket være deres høye reaktivitet kan de danne polymere produkter, fungere som hydrofiler i overflateaktive stoffer, interagere med metall-ioner og metalloverflater, være syrefangere og bli quarternisert.

   Lær mer

   HALS

   Hindret aminlysstabilisator (HALS) beskytter polymerer ved å nøytralisere UV-stråling. HALS er i stand til å regenereres, slik at de kan gi beskyttelse gjennom sluttproduktets levetid.

   Lær mer

   JEFFAMINE® Polyetheramines

   JEFFAMINE® Polyetheraminer er et ekstremt allsidig produktsortiment som hovedsakelig brukes i epoksysystemer. Brukes hovedsakelig til å øke fleksibilitet, seighet, hydrofilitet eller hydrofobicitet (avhengig av produktet som brukes), og tilbyr også forskjellige reaktiviteter, gode temperaturstabiliteter, er i hovedsak fargeløse og har lav viskositet. Fordeler ved andre aminbaserte produkter JEFFAMINE® Polyetheraminer gir lavere toksisitet, redusert tendens til misfarging, og siden aminene kan hindres kan de være mindre reaktive. Forhindring av aminer tillater langsommere reaksjoner, for eksempel med epoksyharpikser og bedre fargestabilitet. JEFFAMINE® Polyeteraminers allsidighet kommer fra et bredt spekter av molekylvekter, aminfunksjonalitet, gjentatt enhetstype og distribusjon. Utvalget, som er basert på etylenoksid (EO), propylenoksyd (PO), en EO/PO-blanding og polytetrametylenglykol (PTMEG), består av monoaminer, diaminer, tiaminer, sekundære aminer, hindrede aminer og PTMEG-baserte aminer De viktigste fordelene er: Gode lavtemperaturegenskaper Fleksibilitet Tøffhet Hydrofilisitet/hydrofobisitet (avhengig av produktet som brukes) Kontrollert fuktighetsabsorpsjon. Nyttig for et bredt spekter av applikasjoner som inkluderer epoksyherding, polyurea og polyamider i en rekke belegg, blekkharpikser, klebemidler, elastomerer, smeltelim, tetningsmidler, engineering plast og kompositter. Andre anvendelser inkluderer sementtilsetninger, oljefelt (demulsifisering) og syrenøytralisering. Mengden av dispergeringsapplikasjoner øker også.

   Lær mer

   JEFFLINK® 136 Diamine

   Aminekjedeforlenger med langsommere reaksjon for UV-stabile, alifatiske polyureasystemer for belegg, klebemidler og tetningsmidler som brukes til å erstatte tradisjonelle sekundære aromatiske diaminer.

   Lær mer

   1. Next Page