Søk

   Resultater

   APMMEA and APMMEA-WB

   Huntsman APMMEA-WB og APMMEA amin-nøytralisatorer gir optimal pH, emulsjonsstabilitet og forbedret pigmentdispersjon, har lav viskositet og er i hovedsak fargeløs. APMMEA-WB er lett å inkorporere, og er et kostnadseffektivt drop-in alternativ til nøytraliserende stoffer, som 2-amino-2-metyl-1-propanol (AMP) og flyktig ammoniakk, samtidig som du opprettholder eller til og med øker malingytelsen.  Sammenlignet med AMP 95, gir APMMEA-WB bedre langsiktig stabilitet og er ideell til formulering av maling med lavere lukt. APMMEA-WB brukes for en rekke vannbaserte belegg og har et høyt kokepunkt og lavt damptrykk som gir det et minimalt VOC-bidrag. APMMEA er en 100% versjon av APMMEA-WB med et amininnhold på 15meq/g, høyere enn AMP. Når det brukes som et alternativ til AMP, resulterer det i en høyere pH, høyere malingsviskositet og en forbedret tykningseffekt. APMMEA kan hjelpe deg å redusere nivået av andre malingtilsetninger, for eksempel fortykningsmidler eller dispergeringsmidler i formelen

   Lær mer

   Capstone™ Fluorosurfaktanter

   Capstone™ Fluorosurfaktanter er fluorokarbon-baserte surfaktanter som er ekstremt effektive selv ved bruk i ekstremt lave konsentrasjoner (0.001% til 0.1%). De forsterker væting, utjevning, anti-kratering, motstand mot å tiltrekke seg skitt og oljeavstøtning ved mange typer bruk, inkludert: malinger, voks, puss, rengjøringsmidler, filmer og lim. Fungerer bra når den brukes på substrater av stein, fliser og papir. I vannbaserte og løsemiddelbaserte belegg brukes Capstone® Fluorosurfaktanter til å forbedre beleggets utseende, for eksempel ved å redusere overflatedefekter og forbedre motstand mot å tiltrekke seg skitt. På filmer tilbyr Capstone® anti-blokk, anti-stat utjevning for jevn filmtykkelse, væting og vannavstøtning. Den fungerer også som hjelp til å fjerne filmen fra beltet. Filmer kan etterbehandles for å gjøre dem i stand til å akseptere belegg. For informasjon om andre midler vi har tilgjengelige, vennligst kontakt oss.

   Lær mer

   Chemal®

   Chemal® -surfaktanter kan brukes til en rekke formål, inkludert metallarbeid, metallrengjøring og hjemmerengjøring, industriell og institusjonell (I&I). Chemals surfaktantutvalg av produkter består av: Blokk-kopolymerer, etoksylerte alkoholer og alkoksylerte alkoholer. Chemal-surfaktanter kan brukes til en rekke formål, inkludert metallarbeid, metallrengjøring og hjemmerengjøring, industrielle og institusjonelle (I&I) produkter som: Avskummere, Rengjøringsmidler & rensehjelp, Vætingsagenter, Emulgatorer og Oppløsningsmidler. For informasjon om andre midler vi har tilgjengelige, vennligst kontakt oss.

   Lær mer

   Chemeen®

   Chemeen® .-fettaminetoksylater er mildt kationiske surfaktanter som brukes som emulgatorer, korrosjonsforhindrere og for å tilby smørbarhet hovedsakelig til metallarbeidsprodukter og rengjøringsmidler for harde overflater. For informasjon om andre midler vi har tilgjengelige, vennligst kontakt oss.

   Lær mer

   Maxomer®

   Maxomer® -surfaktantprodukter tilbyr gode smøringsegenskaper og kan brukes til en rekke formål hvor surfaktanter er nødvendige innen plastikkindustrien. For informasjon om andre midler vi har tilgjengelige, vennligst kontakt oss.

   Lær mer

   Nonylphenol

   Nonylphenol er en viskøs væske som er løselig i olje og organiske løsningsmidler, men ikke oppløselig i vann. Fungerer hovedsakelig som en akselerator for epoksyherdesystemer i CASE, og har også applikasjoner i metallbearbeiding og smøremidler.

   Lær mer

   Surmax®

   Surmax® alkalinstabilie surfaktanter tilbyr rengjørings- og vætingsegenskaper og trenger ingen spesielle hydrotroper eller blandingsprosedyrer. De er lette å håndtere, lette å bruke og dispergerer lett i blandinger ved romtemperatur. For informasjon om andre midler vi har tilgjengelige, vennligst kontakt oss.

   Lær mer