Søk

   Resultater

   Accelerator 400

   Accelerator 400 brukes med epoksyherdere for å fremme epoksyherding i aminsystemer. Accelerator 400 kan brukes med Huntsman JEFFAMINE® Polyetheramine-serien, men kan også brukes sammen med de fleste andre aminer.

   Lær mer

   ALFARES®

   We offer an own-brand range of product solutions for industrial uses such as surfactants in Metalworking, CASE, Home-care and I&I applications under our ALFARES® brand. We can offer customised products to develop the right solution to fit our customer’s brief.

   Lær mer

   Alkylalkanolamines

   Allsidige, multifunksjonelle molekyler som kombinerer egenskapene hos aminer og alkoholer og som kan gjennomgå reaksjoner som er typiske for både aminer og alkoholer, hvor aminegruppen som regel utviser høyere aktivitet. Huntsman alkylalkanolaminers primære anvendelsesområder inkluderer bruk i byggebransjen, som tilsetningsstoffer for sement.

   Lær mer

   Amines

   Brukes som akseleratorer, hovedsakelig i byggebransjen i applikasjoner som betong og sement.

   Lær mer

   Amino akrylatoligomer

   Et utvalg av amino akrylatoligomerer som kan anvendes i blandingen av UV-herdede belegg. Har vanligvis lav funksjonalitet.

   Lær mer

   APM

   Aminopropylmorfolin (APM) er et svært reaktivt, amin med lav viskositet som kan brukes som reaktivt fortynningsmiddel i epoksyprodukter, for eksempel belegg og klebemidler, avhengig av funksjonaliteten som en kjedeforlenger eller et tverrbindingsmiddel i harpikser og som en aksellerator for tregere herdende aminholdige systemer.

   Lær mer

   APMMEA and APMMEA-WB

   Huntsman APMMEA-WB og APMMEA amin-nøytralisatorer gir optimal pH, emulsjonsstabilitet og forbedret pigmentdispersjon, har lav viskositet og er i hovedsak fargeløs. APMMEA-WB er lett å inkorporere, og er et kostnadseffektivt drop-in alternativ til nøytraliserende stoffer, som 2-amino-2-metyl-1-propanol (AMP) og flyktig ammoniakk, samtidig som du opprettholder eller til og med øker malingytelsen.  Sammenlignet med AMP 95, gir APMMEA-WB bedre langsiktig stabilitet og er ideell til formulering av maling med lavere lukt. APMMEA-WB brukes for en rekke vannbaserte belegg og har et høyt kokepunkt og lavt damptrykk som gir det et minimalt VOC-bidrag. APMMEA er en 100% versjon av APMMEA-WB med et amininnhold på 15meq/g, høyere enn AMP. Når det brukes som et alternativ til AMP, resulterer det i en høyere pH, høyere malingsviskositet og en forbedret tykningseffekt. APMMEA kan hjelpe deg å redusere nivået av andre malingtilsetninger, for eksempel fortykningsmidler eller dispergeringsmidler i formelen

   Lær mer

   Blandingsprodukter

   Blandinger av UV-stabilisatorer, skreddersydd for spesifikke applikasjoner eller etter kundenes behov.

   Lær mer

   Capstone™ Fluorosurfaktanter

   Capstone™ Fluorosurfaktanter er fluorokarbon-baserte surfaktanter som er ekstremt effektive selv ved bruk i ekstremt lave konsentrasjoner (0.001% til 0.1%). De forsterker væting, utjevning, anti-kratering, motstand mot å tiltrekke seg skitt og oljeavstøtning ved mange typer bruk, inkludert: malinger, voks, puss, rengjøringsmidler, filmer og lim. Fungerer bra når den brukes på substrater av stein, fliser og papir. I vannbaserte og løsemiddelbaserte belegg brukes Capstone® Fluorosurfaktanter til å forbedre beleggets utseende, for eksempel ved å redusere overflatedefekter og forbedre motstand mot å tiltrekke seg skitt. På filmer tilbyr Capstone® anti-blokk, anti-stat utjevning for jevn filmtykkelse, væting og vannavstøtning. Den fungerer også som hjelp til å fjerne filmen fra beltet. Filmer kan etterbehandles for å gjøre dem i stand til å akseptere belegg. For informasjon om andre midler vi har tilgjengelige, vennligst kontakt oss.

   Lær mer

   Capstone™ Impregnering og forsegling

   Capstone™ Penetrerende forseglere beskytter en overflate fra vann- og oljebaserte flekker ved å hindre penetrering i overflaten av materialet. Anbefalt for bruk på substrater av stein, fliser og papir hvor Capstone™ Penetrerende forseglere ikke endrer substratenes utseende. For informasjon om andre midler vi har tilgjengelige, vennligst kontakt oss.

   Lær mer

   1. Next Page