Still et teknisk spørsmål

Polymax® ENA-5530

Brukt til å eliminere pytter og tilby uniform belysning, først og fremst i elektrofrie nikkelplatebad.

Polymax® PA-31

Syretinn, tinn/bly og sinkplatebad. Kornforfining i mattesystemer. Utjevning i lyse systemer.

  • 35545-57-4

Polymax® PA-660

Syresink, elektrofri kobber platebad. Tilbyr kornforfining og fungerer som ekstra lysner.

  • 9038-95-3