Ikke-ioniske, polymere dispergeringsmidler for vannholdige pigmentkonsentrater. JEFFSPERE® inneholder pigmentaffiniske grupper som gir sterk, sammenhengende adsorpsjon på pigmentoverflaten, og vannkompatible kjeder som gir sterisk stabilisering etter adsorpsjon på pigmentoverflaten.

Markeder

Funksjonaliteter

Partner

Still et teknisk spørsmål

Products

JEFFSPERSE® X3204

Ikke-polymert dispergeringsmiddel designet for å forbedre spredningen av karbonsk svart og organiske pigmenter i vannholdige medier. Egnet for vannbaserte blekkformeler og overflatebelegg til bil, tre, møbler og industri.

  • 25068-38-6