JEFFSOL® karbonater kan brukes som ""trygge"" og miljøvennlige løsemidler, og erstatter dermed farlige og svært flyktige løsemidler som metylenklorid, aceton og aromatiske løsemidler.

Markeder

Funksjonaliteter

Partner

Still et teknisk spørsmål

Products

JEFFSOL® EC

Utmerket løsemiddel for uorganiske og organiske systemer. Typisk brukt i overflatebelegg, plast og som mellomprodukt for polyesterpreparat og materialer som er vanskelige å hydroksyalkylere med EO eller PO.

  • 96-49-1

JEFFSOL® PC

VOC-fritt løsemiddel. Utmerket løsemiddel for uorganiske og organiske systemer. Brukes vanligvis i rengjøringsmidler og avfettingsmidler, plast, naturgass. Gellant for leire og et bindemiddel for støperier.

  • 108-32-7