JEFFSOL® karbonater kan brukes som ""trygge"" og miljøvennlige løsemidler, og erstatter dermed farlige og svært flyktige løsemidler som metylenklorid, aceton og aromatiske løsemidler.

Markeder

Funksjonaliteter

Partner

Still et teknisk spørsmål

JEFFSOL® EC

Utmerket løsemiddel for uorganiske og organiske systemer. Typisk brukt i overflatebelegg, plast og som mellomprodukt for polyesterpreparat og materialer som er vanskelige å hydroksyalkylere med EO eller PO.

  • 96-49-1

JEFFSOL® PC

VOC-fritt løsemiddel. Utmerket løsemiddel for uorganiske og organiske systemer. Brukes vanligvis i rengjøringsmidler og avfettingsmidler, plast, naturgass. Gellant for leire og et bindemiddel for støperier.

  • 108-32-7