Still et teknisk spørsmål

JEFFAMINE® D-230

Epoksyherdemiddel som brukes til å lage smeltelim. Reagerer raskt med isocyanater. Salter kan lett dannes for bruk med overflateaktive stoffer. Gir tøffe, klare (ingen overflateblush som med andre herdemidler) slagfaste belegg, klebemidler og støpegods. Blandbar i mange løsemidler.

JEFFAMINE® D-400

Epoksyherdemiddel som brukes i polyuretaner, polyureaser og termoplastiske polyamidklebemidler. Salter fra produktet kan brukes i skjærevæsker. Gir økt fleksibilitet og seighet. Blandbar i mange løsemidler.

  • 9046-10-0

JEFFAMINE® D-2000

Hovedbestanddel i polyurea og RIM (reaktive injeksjonsstøpte) systemer. Ko-reaktant i epoksysystemer.

  • 9046-10-0

JEFFAMINE® D-2010

Hovedbestanddel i polyurea og RIM (reaktive injeksjonsstøpte) systemer.

  • 9046-10-0

JEFFAMINE® SD 2001

Langsommere reagerende amin som gjør det mulig å senke herdehastighet i polyuretan og polyuretanelastomere belegningssystemer.Kjede forlenger for polyuretaner og polyurea som anvendes for dannelse av isocyanatprepolymer.

  • 81455-53-0

JEFFAMINE® T 403

Brukes som et epoksyherdemiddel og som et anti-sig additiv for polyuretaner. Blandbar i mange løsemidler. Gir fleksibilitet og styrke, har lavt damptrykk og lav farge.

  • 39423-51-3

JEFFAMINE® T 5000

Gir fleksibilitet og fremmer adhesjon som en ko-reaktant i epoksysystemer. Fordelene inkluderer økt peelstyrke, seighet og lav farge.

  • 64852-22-8