Utvvalg av iboende lavt skummende aminer som kan formuleres til metallbearbeidende væsker for å gi pH-buffering og en alkalisk kilde.

Markeder

Partner

Download Brochure

Still et teknisk spørsmål

Products

JEFFADD® MW 703

Beskytter mot kobolt- og kobbertap samtdig som smøringen øker. Forbedrer pH og emulsjonsstabilitet og hjelper med avstøtning av trampolje.

  • 39423-51-3

JEFFADD® MW 740

Brukes i vannblandbare formeler som korrosjonsinhibitor. Lite/mild misfarging av aluminium.

  • 3855-32-1

JEFFADD® MW 750

Brukes i vannblandbare formeler som en korrosjonsinhibitor. Lite/mild misfarging av aluminium.

  • 67151-63-7

JEFFADD® MW 781

Fremmer utmerket trampoljeavstøting i syntetiske væsker mens det hemmer flekker på aluminium i dampfasen.

  • 16499-88-0