ECCtreme™ ECA perfluoroplastiske harpikser er utformet for å tåle ekstrem bruk som krever egenskaper som går utover dem som er typiske for fluoroplastikk. Utviklingen av disse produktene kommer som en respons på et industrielt ønske om produkter som krever fluroplastiske harpisker med høye temperaturer for ledninger og kabling. ECCtreme™ ECA-materialer har også sluttbruksformer innen ekstrudering av rør, trykk og injeksjonsmoldete deler.

Funksjonaliteter

Partner

Still et teknisk spørsmål

Products

ECCtreme™ ECA 3000

Tilbyr høy termisk stabilitet, glimrende dielektriske egenskaper, kjemisk og gjennomtregningsmessig resistens. Går også gjennom epitaksial medkrystallisering ved eksponering for varmebehandling på forhånd som gir enda mer forsterket fysiske egenskaper som forbedret motstand mot stressprekker.