Still et teknisk spørsmål

APMMEA

Brukes i vannbaserte og løsemiddelbaserte belegg til å øke oppløselighet, justere og kontrollere pH og forbedre pigment og dispersjonsstabilitet. Høyere amininnholdsversjon for å gi høyere pH, viskositet og forbedret fortykningseffekt. Kan brukes til å redusere andre tilsetningsstoffer i malingformelen.

  • 41999-70-6

APMMEA-WB

Brukes i vannbaserte og løsemiddelbaserte belegg til å øke oppløseligheten, justere og kontrollere pH og forbedre pigment og dispersjonsstabilitet. Drop-in alternativ til AMP-95 og flyktig ammoniakk.

  • 41999-70-6