Huntsman Performance Products er en del av Huntsman-selskapet, opprinnelig kjent for innovasjonen de har hatt innen detaljprodukter og petrokjemi. Huntsman sysselsetter i dag cirka 16 000 personer ved flere lokasjoner. Huntsman Performance Products er en ledende produsent av utviklende kjemikalier og samarbeider med kunder over hele verden, for å levere løsninger på tvers av flere forskjellige markeder. Deres grupper av forbrukerorienterte produkter er hovedsakelig basert på aminer, karbonater, overflateaktive stoffer og maleinsyreanhydrider.

Lær mer

Still et teknisk spørsmål

About this product

Meget reaktiv UV stabil amin med lav viskositet og lite farge. Brukes som kjedeforlengere, tverrbindingsmidler, reaktive fortynningsmidler i enkelte epoksyprodukter og akseleratorer i forskjellige belegg og klebemiddelsystemer. Brukes også i smøremiddel, overflateaktive midler og vaskemidler.

  • 123-00-2