Still et teknisk spørsmål

Amine C8

Brukes som en akselerator innen konstruksjon, denne aminen har en ryggrad med 8-karbon lengde.

  • 68909-77-3