Tidligere kalt DuPont, har Chemours forpliktet seg til nøkkelverdier som integritet, sterke kundeforhold og ansvar for miljøet. Chemours sysselsetter mer enn 8000 individer i mer enn 130 land. Chemours er fokusert på tre hovedteknologier: Fluorprodukter som Teflon (PTFE, PFA, FEP) og Tefzel (ETFE), kjemiske løsninger og titandioksidbaserte pigmenter og løsninger.

Ved å kombinere innovative produkter, teknisk ekspertise og bransjeformende kjemi i fluorprodukter og markeder for kjemiske løsninger, imøtekommer Chemours kunde- og markedsbehovene på en effektiv og konkurransedyktig måte.

Capstone™ Fluorosurfaktanter

Capstone™ Fluorosurfaktanter er fluorokarbon-baserte surfaktanter som er ekstremt effektive selv ved bruk i ekstremt lave konsentrasjoner (0.001% til 0.1%). De forsterker væting, utjevning, anti-kratering, motstand mot å tiltrekke seg skitt og oljeavstøtning ved mange typer bruk, inkludert: malinger, voks, puss, rengjøringsmidler, filmer og lim. Fungerer bra når den brukes på substrater av stein, fliser og papir. I vannbaserte og løsemiddelbaserte belegg brukes Capstone® Fluorosurfaktanter til å forbedre beleggets utseende, for eksempel ved å redusere overflatedefekter og forbedre motstand mot å tiltrekke seg skitt. På filmer tilbyr Capstone® anti-blokk, anti-stat utjevning for jevn filmtykkelse, væting og vannavstøtning. Den fungerer også som hjelp til å fjerne filmen fra beltet. Filmer kan etterbehandles for å gjøre dem i stand til å akseptere belegg. For informasjon om andre midler vi har tilgjengelige, vennligst kontakt oss.

Lær mer

Capstone™ Impregnering og forsegling

Capstone™ Penetrerende forseglere beskytter en overflate fra vann- og oljebaserte flekker ved å hindre penetrering i overflaten av materialet. Anbefalt for bruk på substrater av stein, fliser og papir hvor Capstone™ Penetrerende forseglere ikke endrer substratenes utseende. For informasjon om andre midler vi har tilgjengelige, vennligst kontakt oss.

Lær mer

ECCtreme™ ECA Perfluoroplastisk harpiks

ECCtreme™ ECA perfluoroplastiske harpikser er utformet for å tåle ekstrem bruk som krever egenskaper som går utover dem som er typiske for fluoroplastikk. Utviklingen av disse produktene kommer som en respons på et industrielt ønske om produkter som krever fluroplastiske harpisker med høye temperaturer for ledninger og kabling. ECCtreme™ ECA-materialer har også sluttbruksformer innen ekstrudering av rør, trykk og injeksjonsmoldete deler.

Lær mer

Teflon™ Dispersions

Chemours™ Teflon™ -dispergeringer tilbyr prodykter med kjemisk inerthet, temperaturstabilitet, glimrende dielektriske egenskaper, værresistens og ikke-klistrende kjennetegn og kan brukes med tradisjonelle dyppe- eller strømmeteknikker på enten belegg eller impregnere stoffer eller fibre med høy temperatur. Teflon™ -dispergeringer kan bygges opp gradvis under prosessering for å produsere et glatt, sprekkfritt belegg. Først og fremst PTFE-dispergeringer, men PFA, FEP og mikropulvergrader er også tilgjengelige. For informasjon om andre midler vi har tilgjengelige, vennligst kontakt oss.

Lær mer

Teflon™ FEP-harpiks

Teflon™ FEP-harpikser er ofte brukt innen produksjon av kabler og rør som krever glimrende kjemisk og stressrelatert motstand, sammen med mange andre kjennetegn tilbudt av PTFE-produkter. De har lav nok smelteviskositet til å prosesseres ved ekstrudering (vanlig og smeltebasert) og med trykk, overføring og injeksjon eller blåsemoldingsprosesser. For informasjon om andre midler vi har tilgjengelige, vennligst kontakt oss.

Lær mer

Teflon™ FFR

Teflon™ Fluoroplastisk skumharpikser er innovativ teknologi som reduserer den dielektriske strømmen i isolasjonskabler samtidig som rask dataoverføring med minimale forstyrrelser fortsatt tilbys, og de tillater produsenter å produsere lettere og mindre kabler. Vellykket bruk av Teflon™ FFR-produkter sikrer god liming av isolasjon til kobberledningen, som deretter fører til forbedret returtap samtidig som det tilbyr ekstra kjennetegn ofte forbundet med produkter av fluoropolymer. For informasjon om andre midler vi har tilgjengelige, vennligst kontakt oss.

Lær mer

Teflon™ PFA

Teflon™ PFA er en perfluoroalkosky-kopolymerharpisk som tilbyr gunstig krypresistens ved høye temperaturer, veldig god flammeresistens og glimrende hardhet ved lave temperaturer. Produkter produsert med Teflon™ PFA-harpikser tilbyr forbedrete resistenskjennetegn ofte forbundet med fluoropolymerer. Vanlige harpikser brukes til rørekstrudering, mens midler med høy renhet er tilgjengelige for bruk som krever prosesser med høy renhet som dem innenfor de farmasøytiske industriene. For informasjon om andre midler vi har tilgjengelige, vennligst kontakt oss.

Lær mer

Teflon™ PTFE

Produkter laget med Chemours™ Teflon™-fluoropolymerharpikser har eksepsjonell resistens mot høye temperaturer, kjemisk reaksjon, korrosjon og stressprekker. Den mekaniske hardheten, de elektriske og lavfriksjonsegenskapene til Teflon™ gjør den til den foretrukne plastikken for mange slags bruk og prosessteknikker. For informasjon om andre grader vi har tilgjengelige, vennligst kontakt oss.

Lær mer

Tefzel™ ETFE

Tefzel™ ETFE-produkter inneholder en rekke etylen- og tetrafluoroetylen-kopolymerer (modifiserte og umodifiserte) som brukes i produkter hvor vanlig termoplastikk mangler mekaniske egenskaper. Produkter laget med Tefzel™ ETFE-harpikser tilbyr forbedrete resistenskjennetegn ofte forbundet med fluoropolymerer, sammen med forbedrete mekaniske egenskaper som slitasjeresistens og slagstyrke. For informasjon om andre midler vi har tilgjengelige, vennligst kontakt oss.

Lær mer

Zonyl™ PTFE Micropowders

Zonyl™ MP-fluortilsetninger er hvite, frittstrømmende PTFE-pulvere utformet til bruk som tilsetninger i andre materialer eller systemer. De er forskjellige fra fine pulvere i Teflon™ PTFE på grunn av den svært lille partikkelstørrelsen, vanligvis fra 2 til 20 µm, lav molekylær vekt og måten de håndteres og prosesseres på. Zonyl™ MP-fluortilsetninger kan tilby ikke-klistrende egenskaper, forbedret smørbarhet, bedre slitasjeresistens og forsterkende egenskaper. Zonyl® fluortilsetningspulvere er utformet først og fremst for bruk som minoritetskomponenter i blandinger med andre faste eller flytende materialer. Selv i små mengder, kan de påvirke noen av de uvanlige egenskapene til PTFE til ulike verter. Avhengig av materialet, kan Zonyl® fluortilsetninger forsterke slitasjeresistens, redusere koeffisient av friksjon og mekanisk slitasje, redusere overflateforurensning og endre utseende. Brukt alene som pulver eller i en krem eller spray, kan Zonyl® fluortilsetninger lages til faste smøremidler for alle formål. Zonyl® MP-fluortilsetninger skal ikke brukes som molding eller ekstruderingspulvere.

Lær mer