Hitaamman reaktion amiiniketjunjatkaja UV-stabiileille, alifaattisille polyureajärjestelmille pinnoitteita varten, liimoille ja tiivisteille, joissa sitä käytetään perinteisten sekundääristen aromaattisten diamiinien korvaamiseen.

Markkinat

Toiminnallisuudet

Kumppani

Download Brochure

Kysy tekninen kysymys

Products

JEFFLINK® 136 Diamin

Kædeforlænger til UV-stabile, alifatiske polyureasystemer, der anvendes i belægninger, klæbemidler og tætningsmidler til langsomme reaktionstider med isocyanater.

  • 90530-15-7