Stil et teknisk spørgsmål

Polymax® ENA-5530

Bruges til at fjerne ujævnheder og give ensartet lys, overvejende i kemisk nikkel plating bade.

Polymax® PA-31

Syre tin, tin / bly og forzinkning bade. Korn-forfining i mat-systemer. Nivellering i lyse systemer.

  • 35545-57-4

Polymax® PA-660

Syresink, elektrofri kobber platebad. Giver kornforfining og fungerer som ekstra lysner.

  • 9038-95-3