Sortiment af iboende lavskummende aminer, som kan formuleres til metalbearbejdningsvæsker for at tilvejebringe pH-buffering og en alkalisk kilde

Markeder

Partner

Download Brochure

Stil et teknisk spørgsmål

Products

JEFFADD® MW 703

Beskytter mod kobolt og kobberlejer, samtidig med at smøreevnen øges. Forbedrer pH og emulsionsstabilitet og hjælper med afstødning af trampolie.

  • 39423-51-3

JEFFADD® MW 740

Anvendes i vandblandbare formuleringer som en korrosionsinhibitor. Lav/mild farvning på aluminium.

  • 3855-32-1

JEFFADD® MW 750

Anvendes i vandblandbare formuleringer som en korrosionsinhibitor. Lav/mild farvning på aluminium.

  • 67151-63-7

JEFFADD® MW 781

Fremmer fremragende trampolierafstødning i syntetiske væsker, samt hæmmer farvning på aluminium i dampfasen.

  • 16499-88-0