Huntsman APMMEA-WB og APMMEA amin-neutralisatorer giver optimal pH, emulsionsstabilitet og forbedret pigmentdispersion, har lav viskositet og er i det væsentlige farveløse. APMMEA-WB er nemt at indarbejde, og er et omkostningseffektivt alternativ til neutraliseringsmidler, såsom 2-amino-2-methyl-1-propanol (AMP) og flydende ammoniak, samtidig med at man opretholder eller endda øger malingens ydeevne.  Sammenlignet med AMP 95 giver APMMEA-WB bedre stabilitet på lang sigt og er ideel til formulering af maling, der lugter mindre. APMMEA-WB anvendes til en række vandbaserede belægninger og har et højt kogepunkt og lavt damptryk, hvilket giver det et minimalt VOC-bidrag. APMMEA er en 100% version af APMMEA-WB med et aminindhold på 15meq/g, højere end AMP. Når det anvendes som et alternativ til AMP, resulterer det i en højere pH, højere malingviskositet og en forbedret fortykningseffekt. APMMEA kan hjælpe dig med at reducere niveauet af andre tilsætningsstoffer til maling, f.eks. fortykningsmidler eller dispergeringsmidler i din formulering

Markeder

Funktioner

Partner

Stil et teknisk spørgsmål

Products

APMMEA

Anvendt i vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede belægninger, der bruges til at øge opløseligheden, justere og kontrollere pH og forøge pigment og dispersionsstabilitet. Højere aminindholdsversion for at give højere pH, viskositet og forbedret fortykningseffekt. Kan bruges til at reducere andre tilsætningsstoffer i malingsformuleringen.

  • 41999-70-6

APMMEA-WB

Anvendt i vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede belægninger, der bruges til at øge opløseligheden, justere og kontrollere pH og forøge pigment og dispersionsstabilitet. Drop-in alternativ til AMP-95 og flygtig ammoniak.

  • 41999-70-6